Passning station

På grund av den stora orienteringstävlingen O-ringen som går av stapeln i dag i området kring Ravlunda är trafiken omfattande och stundtals är det helt stopp i trafiken i och kring Brösarpstrakten. Detta medför stora svårigheter för räddningstjänsten att ta sig till station vid larm. Beslut fattat av Yttre befäl 62-2080 att jourstyrkan bemannar stationen mellan 09.00-12.00 då trafiken är omfattande.

Läs mer

Gräsbrand

Station Sjöbo, Vollsjö och räddningsvärnet i Bjärsjölagård åker på brand i tröska som spridit sig i stubbåkern. Cirka 1 tunnland brinner av. När räddningstjänsten kommer till plats har markägaren själv gjort ett bra jobb och förhindrat att branden spridit sig vidare.Räddningstjänsten vattenbegjuter området innan man åker hem.

Läs mer