Bilbrand

Station Tomelilla larmas till en bilbrand av en förbipasserande ambulans. Vid ankomst säkras olycksplatsen och det visar det sig att den rök som kommer från motorrummet är kylar- och spolar vätska efter kollision med en dovhjort. De 5 personerna i fordonet klarar sig utan skador och undanbeder hjälp av ambulanspersonalen. Räddningstjänsten sanerar vägbanan.

Läs mer

Brand i byggnad – Industri

Stationerna Ystad och Tomelilla, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i industri. Vid framkomst har de anställda på ett föredömligt sätt påbörjat släckning med handbrandsläckare samt utrymt fastigheten. Räddningstjänstens rökdykare släcker det sista av branden och kontrollerar utrymmen runt brandplatsen och intilliggande lokaler med värmekamera. Ett stort antal svetsverk och gasflaskor tas ut ur byggnaderna. Efter ett antal temperaturkontroller och vädring av lokalerna lämnar räddningstjänsten platsen.

Läs mer