Trafikolycka

Station Ystad, Skurup och yttre befäl larmas till en trafikolycka i rondellen väg 13 och Dag Hammarskjölds väg. En taxi har av okänd anledning via refug gjort en luftfärd in i rondellen. Efter samråd från ambulanspersonal tas föraren ur bilen efter man klippt och tagit bort taket på bilen. Den skadade förs med ambulans till Ystad lasarett.

Läs mer

Brand i byggnad

Station Ystad åker på kraftig rökutveckling från en skorsten i ett flerbostadshus.Vid räddningstjänstens framkomst ryker det kraftigt från skorstenen.Räddningstjänsten får kontakt med fastighetsägare som visar oss in i en lägenhet där han eldat i sin eldstad.Rök och röklukt i fastigheten varpå räddningstjänsten ventilerar fastigheten.Rökdykare tar sig upp på vinden för att kontrollera murstocken samtidigt som man med höjdenhet åker upp på taket för att inspektera skorstenen ovanifrån. Eter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till fastighetsägaren som kontaktas av sotare under morgondagen.

Läs mer