Brand i byggnad

Överhettad skorsten i villa, rökutveckling från golvet på vinden. Första enhet på plats kan med hjälp av värmekamera konstatera att värmen från skorsten spridit sig till intilliggande ytor. Räddningstjänsten frilägger därför murstocken för att komma till och släcka branden. Två personer befann sig i byggnaden när branden startade, ingen av dem skadades. Räddningstjänst från Tomelilla, Lövestad och Yttre befäl samt tankenheter från räddningsvärnen i Äsperöd och Andrarum deltog i arbetet. Ambulans och polis på plats. Restvärdes enhet kallades till platsen för sanering efter avslutad räddningstjänst.

Läs mer