Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl åker på en trafikolycka på Dag Hammarskjölds väg i Ystad. En personbil har av okänd anledning varit uppe på vajerräcket. Vägen helt avstängd under räddnings och saneringsarbetet i västlig riktning i ca 30 min. En person förs med ambulans till sjukhus.

Läs mer