Lösa föremål.

Befälet från Simrishamn larmas till Hammenhög efter samtal till yttre befäl om lösa plåtar. Befälet från Simrishamn tar ut höjdfordonet från Simrishamn för att säkra plåtarna. Fara för att plåtar lossnar och kan ge allvarliga skador. Nyttjanderättshavaren lovar att se till att skadan skall åtgärdas så fort som möjligt.

Läs mer

Brand ute.

Station Sjöbo larmas till brand i gödselstack. Många personer på plats gjorde ett bra jobb med att hålla branden nere till räddningstjänsten kom till platsen. Gödselstacken ligger nära byggnad, men klarade sig från spridning till denna. Räddningstjänsten fick bryta upp plankor i gödselgången för att vara säkra att ingen spridning fanns. Ägaren kom till platsen med lastmaskin och rörde runt i gödselstacken så räddningstjänsten kom åt brandhärdarna. Ägaren tog över för bevaka platsen.

Läs mer