Trafikolycka

Station Brösarp larmas till en trafikolycka på väg 9 i höjd med Södra Mellby. Då man kommer till platsen kan man konstatera att där inte finns några personskador, då det är en personbil som glidit av vägen i halkan som råder. Ägaren av fordonet får hjälp att själva beställa bärgare till platsen.

Läs mer

Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl åker på en trafikolycka på väg 19 i höjd med Jennyhill. En lastbil har gått av vägen och ligger på sidan i en snövall. Inga personskador. Polis kommer till platsen och tar hand ärendet. Trafikverket informeras om halkan som råder på platsen och uppmanas att åtgärda det hela.

Läs mer

Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl åker på en trafikolycka på Dag Hammarskjölds väg i Ystad. En personbil har av okänd anledning varit uppe på vajerräcket. Vägen helt avstängd under räddnings och saneringsarbetet i västlig riktning i ca 30 min. En person förs med ambulans till sjukhus.

Läs mer